Uzamykací systémy mechanické (systém generálního klíče)

 Jedná se o způsob zabezpečení objektu, ve kterém je požadavek na omezení práv přístupu. Systém je sestaven přesně podle požadavků zákazníka. Je to soustava cylindrických vložek a případně dalších typů zámků, kde jsou nadřazené a podřazené klíče. Co to tedy znamená v praxi? V každém systému máme generální klíč, kterým můžeme otevřít všechny vložky a zámky v celém systému a pod ním můžeme mít další klíče, které otevřou jen určité části budovy nebo jen jedny dveře. V rámci systému každá osoba obdrží klíč, kterým si odemkne vložky nebo zámky, ke kterým je mu přidělen přístup, a zároveň neodemkne jiné, ke kterým přístup nemá – prakticky je určeno kdo kam má přístup. Tím se zpřehlední klíčové a zámkové hospodářství a zároveň významně sníží počet potřebných klíčů. Pro tyto systémy se u renomovaných výrobců používají speciální klíče, které není možné běžně na trhu získat (ochrana zákazníka proti tzv. „černým“ klíčům, při požadavku na jejich přidělání je nutné předložit bezpečnostní kartu, vydanou výrobcem). Investor v zadání specifikuje typ, rozměr a přístupová práva k jednotlivým vstupům (specifikace uzamykacího systému – vytvoření uzamykacího plánu).

Systém generálního klíče je využíván ve veřejných a soukromých institucích, firmách, školách a všude tam, kde je nutné přidělit prostřednictvím klíčových práv přístup do jednotlivých prostor daného objektu. Využití pro takový systém můžeme najít i v rodinném domě kde je potřeba rozdělit práva přístupů např do zahrady, garáže.

Systém generálního klíče je používán  také v rámci požární bezpečnosti objektů. Generální klíč je uložen (u objektů vybavených zařízením elektrické požární signalizace) v klíčovém trezoru požární ochrany, do kterého mají přístup pouze zásahové jednotky HZS a samozřejmě uživatel.

 Příklad systému genrálního a hlavního klíče

Jak objednat

Pro určení přesného rozměru cylindrické vložky musí být známý rozměr, kromě tloušťky dveří, i použitého kování nebo rozety (je nutné připočítat k tloušťce dveří). U dveří s falcem je dále nutné zohlednit posunutou osovou polohu středu zadlabacího zámku. Rozměr cylindrické vložky stanovíme po instalaci zadlabacího zámku, a to tak, že od středu závory zadlabacího zámku naměříme nejprve rozměr A (nalevo od středu) a poté od středu závory rozměr B (napravo od středu závory) - viz. obrázek níže - délka vložky se měří z boku dveří, kdy přiložíme měřítko na upevňovací šroub vložky a změříme rozměry od středu upevňovacího šroubu doleva a doprava, k naměřeným hodnotám přičteme ještě tloušťku kování.

Nejběžněji používaná cylindrická vložka má rozměr 30+35 mm (tedy A = 30 mm, B = 35 mm). Cylindrické vložky se vyrábějí i pro silnější dveře, rozměr cylindrické vložky je odstupňován vždy po 5 mm (45+50 mm, 35+60mm…). Musíme jej zvolit s ohledem použité kování. Optimální je, pokud vložka vychází na obou stranách zároveň s kováním. Příliš krátká vložka může způsobit, že klíč nepůjde úplně zasunout, příliš vyčnívající vložka zase nepůsobí dobře esteticky, ale hlavně hrozí nebezpečí, že případný zloděj může vložku v zámku vylomit. U vnějších, bezpečnostních nebo jinak z bezpečnostních důvodů důležitých dveří by rozměr vložky měl být stanoven tak, aby cylindrická vložka lícovala s vnějším okrajem bezpečnostního kování, resp. aby nepřečnívala o více než 3 milimetry přes vnější okraj kování. Jestliže má kování překrytí proti odvrtání, je třeba s tímto počítat a zvolit rozměr A o něco kratší, aby se vložka do kování vešla. Někteří výrobci dělají překrytí výsuvné, to znamená, že se vložce v rozsahu několika mm přizpůsobí.

 Uzamykací systém