Datová síť – strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je flexibilní a modulární, umožňuje přenos dat, zvuku, obrazu, propojení jednotlivých koncových zařízení, ale i kompletních celků od různých dodavatelů. Strukturovaná kabeláž tedy představuje univerzální kabelážní rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových rozvodů. Pro zákazníka je tak minimalizována nutnost dalších investic. Strukturovaný kabelážní systém umožňuje uživateli kdykoli se rozhodnout, jaká technologie bude použita v konkrétní datové zásuvce (počítač, telefon, IP kamera, …) a jednoduchým přepojením v datovém rozvaděči změnit směřování konkrétní technologie do daného místa.

Je třeba si uvědomit, že požadavky na výkonnost počítačové sítě v současnosti, mohou v průběhu několika následujících let rapidně vzrůst a ne vždy lze dosáhnout kýženého výsledku poměrně jednoduchou výměnou aktivních prvků či rozšířením serverů, nebude-li kabeláž schopna nové prvky v síti podporovat.

Často u menších objektů převládá názor, že se to vyřeší bezdrátově, přes WiFi. To ale nemusí být vždy ideální stav. Základní rozvod do zásuvek k tiskárnám, úložištím, k PC od centra s internetovou přípojkou je základ. WiFi pak doporučujeme řešit jako přenosovou cestu jen pro mobilní zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony). Pro větší datové toky, rychlé reakce na spuštění aplikací, ale i IP kamery a telefony jsou vhodnější kabelové rozvody.