Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas)

Nouzový zvukový systém se stává stále důležitější součástí v bezpečnostním managementu budov. Hlasová zpráva je schopna přesně informovat osoby o tom, co dělat v případě nouzové situace. Již dávno bylo prokázáno, že lidé jsou schopni reagovat rychleji a vykonat potřebné úkony v případě evakuace efektivněji, pokud namísto zvukového tónu slyší hlasovou zprávu. Na rozdíl od standardní ozvučení musí být všechny komponenty nouzového zvukového systému schválené dle normy EN 54-xx.

Tento systém bývá také nazýván požárním nebo evakuačním rozhlasem, případně v zjednodušené verzi domácím rozhlasem s nuceným poslechem (to je většinou 100V ozvučovací systém u něhož můžeme volit konfiguraci a komponenty v podstatě libovolně bez dalších požadavků na zálohování).

NZS slouží k řízené evakuaci osob z objektu při vzniku ohrožení a dále také k profesionálnímu ozvučení. Je instalován v obchodních centrech, ve školách, na nádražích, letištích, ve veřejných, administrativních budovách, v průmyslových podnicích apod. Systém upozorňuje na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie, živelné pohromy apod. Rovněž se využívá k vysílání reklamních spotů, hudby a k příležitostním hlášením. Akustický signál je následně směrován do předem definovaných reproduktorových zón.

Nouzový zvukový systém má základní funkce:

  • Informuje o ohrožení
  • Pomáhá navést osoby k únikovým cestám a k rychlému opuštění nebezpečné oblasti

Základní skladbu nouzového zvukového systému tvoří tyto prvky:

  • Ústředna – řídící systém
  • Zónový přepínač / matice
  • Provozní zesilovače včetně záložního
  • Zálohovaný napájecí zdroj s akumulátory
  • Mikrofonní stanice
  • Reproduktory
  • Kontrolované vedení pro reproduktory a mikrofonní pulty

Požadavky na instalaci NZS jsou většinou uvedené v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) daného objektu nebo prostoru. Podstatnými vlastnostmi těchto systémů jsou srozumitelnost hlášení, kvalita reprodukce, dostatečná hlasitost, pokrytí  ozvučovaného prostoru ve všech jeho částech, možnost připojení a spolupráce s elektronickými protipožárními systémy (EPS), vysoká spolehlivost v dlouhodobém provozu, nezávislost na výpadku sítě, rozdělení reproduktorů na skupiny (zóny) atd.