Kamerové systémy

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí bezpečnostním průmyslu již bezmála osmdesát let. Ať už byly známé jako „Průmyslová Televize“ (PTV), popřípadě později jako „CCTV systém“ (CCTV), jednalo se stále o systémy vycházející z principů tzv. „uzavřených televizních okruhů“.

U nových standardů, vhodných pro návrh kamerových systémů na principu IP technologií je možno pozorovat odklon od dříve zaběhnuté ho vnímání skladby kamerových systémů. Nicméně i dnešní moderní „dohledové videosystémy“ (VSS) jsou vysoce účinným bezpečnostním prvkem. Dle znění norem, ale i požadavku uživatelů slouží kamerové systémy primárně pro „identifikaci“, „rekognoskaci“, „detekci“ a „monitorování“ zájmových bodů v rámci sledovaného prostoru.

CCTV systém

CCTV systém (CCTV = closed circuit television = uzavřený televizní okruh): systém, sestávající z kamerového zařízení, monitorovacího a přidruženého zařízení pro přenosové a řídicí účely které mohou být nezbytné pro dohled nad chráněným prostorem.


Dohledový videosystém VSS

Dohledový videosystém (video surveillance system = VSS): systém skládající se z kamerového vybavení, úložiště, monitorovacího a souvisejících zařízení pro účely přenosu obrazu a ovládání. Poznámka: Systémy CCTV jsou součástí obecnějšího pojmu „VSS“.

Uzavřený televizní okruh je systém, který umožňuje sledování zájmových zón střeženého prostoru včetně ukládání záznamu a jeho další zpracování. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně monitorovat prakticky veškeré dění – pohyb osob, vozidel, výrobků atd.

Základem celého systému je kamera s příslušným objektivem, kterým lze specifikovat příslušnou šířku záběru (velikost snímané scény) a tím rozhodnout, zda požadujeme detailní záběr nebo přehled snímané scény.

Pokud nechceme sledovat záběry pouze v reálném čase, je nutné doplnit záznamové zařízení, určené pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Možnost exportu na externí média umožňuje záznam přenášet i mimo objekt.

Při návrhu a realizaci kamerového systému jsou kromě volby snímané scény rozhodujícím parametrem pro kvalitní záběr světelné podmínky. Pokud nejsou dostatečné (intenzita světla je v daném místě nízká), je nutné monitorovaný prostor nasvětlit. To lze provést několika způsoby. Buď běžným zdrojem bílého světla, infračerveným reflektorem nebo použitím kamery s integrovaným přísvitem.

Moderní kamerové systémy umožňují, za splnění určitých specifických podmínek, přenášet jednak záznam nebo i umožnit vstup do systému z libovolného místa na světě, kde je k dispozici internet. Sledování může probíhat na mobilním telefonu, tabletu nebo v PC.

Kamerové systémy umožňuji :

 • Monitorování vybrané scény – bezpečnostní a přehledové funkce
 • Hlídání neoprávněného vstupu do zakázaných prostorů – virtuální čára
 • Rozpoznání obličeje – umožnění vstupu
 • Rozpoznávání registračních značek – automatické vjezdy a výjezdy vozidel (ovládání závor a bran)
 • Registrace odložených předmětů
 • Počítání osob
 • Teplotní screening osob
 • Detekce ochranné masky
 • Monitorování hustoty návštěvnosti
 • Teplotní mapy
 • Detekce fronty

Časosběrný záznam

Časosběrným snímkem rozumíme takové video nebo sekvenci fotografií, které zachycují jeden předmět, místo nebo činnost ve dlouhém časovém úseku. Lze takto zaznamenat např. stavbu budovy, výrobu nějakého předmětu apod. Naše firma řeší časosběrný záznam pro investory především u déle trvajících staveb.


Termokamery

Termokamera, infrakamera nebo někdy nazývaná termovize je přístroj pro zobrazování rozložení teploty na povrchu předmětů a jejího bezkontaktní měření.

Jednou z nejběžnějších aplikací termokamer je měření povrchové teploty a to i objektů, které mohou být vzdáleny desítky metrů a v některých případech i kilometry (pak je potřeba především vhodný objektiv). Informaci o povrchové teplotě lze využít různým způsobem k zjišťování technického stavu daného objektu a to včetně indikace možného rizika nebo sledování zájmového objektu. Výhodou termokamer je, že pracují i ve tmě. Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek.