This is alternative content.

21.02.2020    svátek má Lenka

Poplachové zabezpečovací systémy (PZS)

je komplex technických prostředků, které jsou schopné rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby v chráněných prostorách a tuto skutečnost určitým způsobem signalizovat. Tím chrání uživatele před nežádoucími a nelegálními vstupy do budov nebo jiných objektů a s nimi souvisejícími způsobenými škodami. PZS jsou uzavřené systémy, obsahující vyhodnocovací ústředny, detektory, opticko-akustickou signalizaci, telefonních nebo GSM hlásičů a další doplňující zařízení.
Přestože se tato oblast dostala do stínu dynamicky se rozvíjejících kamerových systémů, její úloha zůstává i nadále nezastupitelná. Je třeba si ovšem uvědomit, že samotné zařízení nemůže svoji podstatou zabránit vstupu do chráněného objektu, pouze podá informaci o jeho narušení a případně je schopné svojí následnou činností ovládat další, na něj připojené technické zařízení.

Základní komponenty systémů PZS

Vyhodnocovací ústředny :
Základem každého budovaného systému PZS je vyhodnocovací ústředna. Ta vyhodnocuje a zpracovává signály, které přicházejí od jednotlivých komponentů systému. V závislosti na stavu přijatého signálu a jeho vyhodnocení, aktivuje další činnosti, především pak vyvolání poplachu a případně předání informace na předem definované místo.
Na výběru správného nebo chcete-li vhodného typu ústředny pak závisí celkové možnosti systému PZS. Mezi základní parametry, kterým by měla být věnována pozornost při výběru ústředny PZS patří zejména počet samostatně ovládaných částí - tzv. podsystémů, počet uživatelských kódů, paměť událostí, možnost bezproblémového připojení na pult centralizované ochrany.

Pasivní infračervený detektor pohybu (PIR) je určen pro identifikaci narušení vnitřních (eventuálně vnějších) prostorů nepovolanou osobou.
Princip činnosti detektoru : Lidské tělo je detekováno pyrosenzorem díky teplotnímu rozdílu mezi ním a pozadím, vůči kterému je vyhodnocováno a tvoří referenční plochu.
PIR detektorů je na trhu velké množství. Liší se mnoha aspekty – způsobem zpracování a vyhodnocení poplachového signálu, detekčním dosahem, způsobem instalace, pracovními podmínkami atd. Jednotlivé detektory se vzájemně neovlivňují, a proto je možná montáž více detektorů se vzájemně se překrývajícími rozsahy. Detektory se hodí ke střežení prakticky všech vnitřních prostorů se standardním prostředím, při použití speciálních detektorů a dodržení určitých provozních podmínek je možné střežit i venkovní plochy.
Standardní PIR detektory se montují na stěnu, při jejich nasazení je nutné brát ohled na rozmístění zařizovacích předmětů, aby „nezastínily“ detekční plochu.
Stropní PIR detektory už svým názvem napovídají o způsobu instalace. Vzhledem ke své detekční charakteristice nejsou tolik závislé na provedení interiérů. hodí
Stropní montáž, tvar a detekční charakteristika jej předurčují pro ochranu rozlehlých prostor jako např. prodejních a skladovacích ploch v obchodních domech, apod.

Duální detektory kombinují dvě technologie. PIR detektor a mikrovlnnou (MW) nebo ultrazvukovou (UKV) složku. Rozšířenější je varianta PIR/MW. Vzhledem ke své zvýšené odolnosti vůči nežádoucím vlivům se duální detektory instalují do náročnějších prostředí.
Princip činnosti PIR/MW detektoru : Lidské tělo je přijímačem detekováno, protože narušuje očekávané odražené mikrovlnné záření. To tvoří první složku vyhodnocení, druhou složkou je činnost PIR detektoru. V případě podnětu se vyhodnocují pouze jednoznačné a ověřené signály obou podsystémů detektoru.
U PIR/UKV je funkce obdobná, pouze mikrovlnná složka je nahrazena ultrazvukovou.

Akustický detektor tříštění skla slouží k ochraně skleněných výplní oken, dveří, vitrín a pod. V případě rozbití nebo i řezání skla (podle typu detektoru) vyhodnotí poplachový signál a přenese jej do ústředny PZS. Používá se pro všechny objekty, kde je vyžadován tento typ ochrany a podle použitého detektoru i pro různé druhy skel : výplně s jednou nebo více vrstvami skla, s jednoduchým okenním sklem, tvrzeným bezpečnostním sklem, spojovaným sklem nebo sklem zesíleným dráty, sklem s fólií … Umožňuje mnohostranné využití.

Magnetické kontakty se montují na typické stavební uzávěry (okna, dveře, vrata …). Kontakty jsou velmi spolehlivým „stavebním prvkem“ budovaného systému PZS. Jejich fukce je jednoduchá. V případě otevření nebo jen pootevření okna, dveří … dojde k aktivaci magnetického kontaktu. Tím je zajištěno, že již při nepatrném pokusu o vniknutí do objektu nedestrukční metodou, je uživatel systému informován o narušení.
Magnetické kontakty se dodávají v provedení pro povrchovou montáž v různých barevných odstínech a dále závrtné pro skrytou montáž. Doporučuje se je kombinovat s ostatními komponenty PZS.